Home Databanken VTB

Buddingh, D. Verhandeling over het Westland, ter opheldering der loo-en, woerden en hoven, benevens de natuurdienst der Friesen en Batavieren. Leyden : Arnz & Comp, . xxiv, 446 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3910
III
Buddingh

trefwoorden
kalenderfeest

auteur
Buddingh, D.