Home Databanken VTB

Koot, Ton. Klockmuzyck t' Amsterdam. Amsterdam : Commissie voor Heemkunde, [s.a.] . 48 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3977
6.62 c7 A
Koot

trefwoorden
carillon(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
klokkenspel

auteur
Koot, Ton