Home Databanken VTB

Groot Wz., W.H. de. Zangoefeningen naar Daniel de Lange's Zangschool, handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé. 13e dr.
2 dln. Groningen : Noordhoff, 1928. 51 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.2 c 20e
GrootW1928

trefwoorden
zingen
lied

auteur
Groot Wz., W.H. de