Home Databanken VTB

Vloten, J. van . Nederlandsche baker- en kinderrijmen
Deel 2. Leiden : Sijthoff, 1872. 64 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.1 c 19e
Vloten

trefwoorden
kinderrijm(Nederland)
kinderlied

auteur
Vloten, J. van