Home Databanken VTB

Hagens, Herman, Ruud Olde Dubbelink. Twee maal een eeuw. In: Jaarboek Twente: 45 (2006) 7-16

signatuur
J 236

trefwoorden
heemkunde(Nederland, Overijssel)
volkskunde
etnologie
geschiedenis

auteur
Hagens, Herman, Ruud Olde Dubbelink