Home Databanken VTB

Vrouwenarbeid in de vroegmoderne tijd in Nederland
Themanummer. In: Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis: 2:3 (2005)

signatuur
T 188

trefwoorden
vrouw(Nederland)
arbeid
landbouw
huiselijkheid
iconografie