Home Databanken VTB

Molen, S.J. van der. Ta de Fryske folkskunde II : samling losse stikken. Grins : Frysk Ynstitut RUG, 1974. 231 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
X c2
Molen

trefwoorden
Halbertsma, J.H.(Nederland, Friesland)
Dijkstra, Waling
volkskunst
materiele cultuur
interieur
muziek

auteur
Molen, S.J. van der