Home Databanken VTB

Cohen, Josef. Nederlandsche volksoverleveringen : lezing op uitnoodiging der Algemeene Synode van de Nederlandsch Hervormde Kerk met toestemming der curatoren in de Universiteit te Groningen gehouden den 27 en Februari 1923. Groningen [etc.] : Wolters, 1923. 23 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3985
I
Cohen

trefwoorden
volksverhaal(Nederland)
sage

auteur
Cohen, Josef