Home Databanken VTB

Vooys, C.G.N. de. Middelnederlandse legenden en exempelen : bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen. Herz. en verm. uitg.
Oorspr. verschenen als proefschrift Leiden. 's-Gravenhage : Nijhoff, 1900. Groningen [etc.] : Wolters, 1926. xi, 374 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3990
IV.1
Vooys

trefwoorden
legende(Nederland)
exempel
Maria
devotie
duivel
jood

auteur
Vooys, C.G.N. de