Home Databanken VTB

Lodenstein, Jodocus van . Uyt-spanningen: behelsende eenige stigtelyke liederen en andere gedigten. Uitg. naar de editie 1676 met inl. en toel. door L. Strengholt ... [et al.]. Utrecht : De Banier, 2005. 664 p.
ISBN 90 336 0584 8

signatuur
3978
5 c 3 17e
Lodenstein

trefwoorden
geestelijk lied(Nederland)

auteur
Lodenstein, Jodocus van