Home Databanken VTB

Koenot, Jan. Rituelen in muzieksubculturen. in: De Madonna van de Bijenkorf : bewegingen op de rituele markt. Red. Paul Post, Willem Marie Speelman. 33-47. Baarn : Gooi en Sticht [etc.], 1997. 95 p.
ISBN 90 304 0912 6

signatuur
3940
IV
Madonna

trefwoorden
rockmuziek
ritueel
jeugdcultuur

auteur
Koenot, Jan