Home Databanken VTB

Gelder, Henk van . De spookschrijver : het raadsel Jacques van Tol. 2e herz. en uitgebr. dr.
Oorspr. uitg.: Amsterdam : Amber, 1992. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2001. 167 p.
ISBN 90 388 2698 2

signatuur
3978
11.1 c 20e
Alg/Gelder

trefwoorden
Jacques van Tol(Nederland)
tekstdichter
lied

auteur
Gelder, Henk van