Home Databanken VTB

Hathaway, Rosemary V. (Life in the TV): the visual nature of 9/11 lore and its impact on vernacular response. In: Journal of folklore research: 42:1 (2005) 33-56

Bestudering van de verbanden tussen reacties op 9/11/2001, de invloed van de visuele aard van het verzamelde materiaal op de betekenis

signatuur
J 420

trefwoorden
visuele cultuur
representatie
volksverhaal
grap
internet
september 11, 2001

auteur
Hathaway, Rosemary V.