Home Databanken VTB

Janssen, Susanne. Het soortelijk gewicht van kunst in een open samenleving. In: Sociologie: 1:3 (2005) 292-315

Hoe de veranderingen in de classificatie van cultuurproduktie en consumptie samenhangen met bredere maatschappelijke processen en daarmee verbonden ontwikkelingen binnen het culturele veld

signatuur
S 132

trefwoorden
cultuur(1950-)
volkscultuur

auteur
Janssen, Susanne