Home Databanken VTB

Kooi, Jurjen van der. Burleske satire en leugenverhaal. Een lyste van Rariteiten. In: Driemaandelijksche bladen: 38:3/4 (1986) 99-130

signatuur
D 050

trefwoorden
leugenverhaal(Nederland)
rariteit
volksverhaal

auteur
Kooi, Jurjen van der