Home Databanken VTB

Scheeps-sier : Beschrijvende catalogus van de tentoonstelling van scheepsversieringen, gehouden in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen van 11 april tot 1 november 1962. Enkhuizen : Zuiderzeemuseum, 1962. 43 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3976
IV.4.2
Scheeps

trefwoorden
schip
versiering