Home Databanken VTB

Dat is uit het leven gegrepen ... : cabaret 1900-1990 : de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst in liedteksten. Samenst. Ernst van Altena. Amsterdam : Hema, 1989. 256 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
11.1 c 20e
Dat

trefwoorden
cabaret(1900-1990 , Nederland)
lied