Home Databanken VTB

Margry, Peter Jan. De Ordo Processionis van de Larense processie. in: Getuigenis op straat: de Larense Sint Janstraditie. Red. Leo Janssen, Karel Loeff. 137-142. [Wormer [etc.]] : Stichting Uitgeverij Noord-Holland [etc.], 2005. 280 p.
ISBN 90 71123 79 0

signatuur
3910
11.3 c7
Getuigenis

trefwoorden
St. Jan(Nederland, Noord-Holland, Laren)
processie

auteur
Margry, Peter Jan