Home Databanken VTB

Caspers, Charles M.A. Het Sint Jansfeest in kerk- en volksgebruik. in: Getuigenis op straat: de Larense Sint Janstraditie. Red. Leo Janssen, Karel Loeff. 121-135. [Wormer [etc.]] : Stichting Uitgeverij Noord-Holland [etc.], 2005. 280 p.
ISBN 90 71123 79 0

signatuur
3910
11.3 c7
Getuigenis

trefwoorden
volksgeloof(Nederland, Noord-Holland, Laren)
volksgeneeskunde
kruidwis
St. Vitus
zomerfeest

auteur
Caspers, Charles M.A.