Home Databanken VTB

Karsten, Sjoerd. Op het breukvlak van opvoeding en politiek; een studie naar socialistische volksonderwijzers rond de eeuwwisseling. amsterdam : SUA, 1986. p.
ISBN 90 6222 136 X

signatuur
3920
1.7.1 c
Karst

trefwoorden
onderwijs(Nederland)
opvoeding

auteur
Karsten, Sjoerd