Home Databanken VTB

Zoonen, Liesbet van . Media, cultuur en burgerschap : een inleiding. 3e, gecorr. dr.
1e dr. 1999
. Amsterdam : Het Spinhuis, 2004. 171 p.
ISBN 90 5589 226 2

signatuur
3925
2
Zoonen

trefwoorden
media
pers
communicatie
volkscultuur
stereotype
jeugdcultuur

auteur
Zoonen, Liesbet van