Home Databanken VTB

Genegenheid en gelegenheid : twee eeuwen partnerkeuze en huwelijk. Red. Jan Kok, Marco H.D. van Leeuwen. Amsterdam : Aksant, 2005. 339 p.
ISBN 90 5260 152 6

signatuur
3920
4 c
Genegenheid

trefwoorden
huwelijk(Nederland)
vrijen
partnerkeuze
ontmoeting
gezin
vreemdeling