Home Databanken VTB

Herwaarden, Jan van. Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen : opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Red. Paul van de Laar, Peter Jan Margry, Catrien Santing. Hilversum : Verloren, 2005. 288 p.
ISBN 90 6550 866 x

signatuur
3900
VII
Herwaarden 2

trefwoorden
Herwaarden, Jan van(Nederland)
religiositeit
devotie
bedevaart
St. Sebastiaan
St. Jacobus

auteur
Herwaarden, Jan van