Home Databanken VTB

Pareli, Leif. Et pakistansk hjem på museum. Den flerkulturelle samtid ønsker velkommen inn. In: Tidsskrift for kulturforskning: 3:3 (2004) 47-65

signatuur
T 011

trefwoorden
wonen(Noorwegen)
buitenlander
etniciteit
museum
representatie

auteur
Pareli, Leif