Home Databanken VTB

Van alles wat : eenvoudige kunstliederen en aria's van kleinen toonomvang met gemakkelijk speelbare pianobegeleiding. Bijeengebr. K. Veldkamp en J. Veldkamp. 2e verm. dr.
Band 2. Groningen : Noordhoff, [s.a.]. 160 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Van

trefwoorden
lied(Nederland)