Home Databanken VTB

Kun je nog zingen, zing dan mee! : vijf en zeventig algemeen bekende schoolliederen voor jonge kinderen. J. Veldkamp en K. de Boer ; met piano-begeleiding van P. Jonker. 4e verm. dr.. Groningen : Noordhoff, 1926. 143 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Kun

trefwoorden
lied(Nederland)
kinderlied
schoollied