Home Databanken VTB

Kun je nog zingen, zing dan mee : honderd en elf algemeen bekende schoolliederen. [Verz. door] J. Veldkamp en K. de Boer. 12e dr.
Oorspr. uitgave 1906. Groningen : Noordhoff, 1916. 168 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
3.2 c 20e
Kun

trefwoorden
kinderlied(Nederland)