Home Databanken VTB

Pollmann, Jop, Dien Kes, Piet Tiggers. Kinderzang en kinderspel : honderdvijfenveertig spelen, liedjes en canons voor jongens en meisjes van 6 - 10 jaar. 13e dr.
Deel 1
. Haarlem : De Toorts, [s.a.]. 128 p.
ISBN 90 6020 003 9

signatuur
3978
3.1 c 20e
Pollmann

trefwoorden
kinderlied(Nederland)

auteur
Pollmann, Jop, Dien Kes, Piet Tiggers