Home Databanken VTB

Horster historien; fragmenten uit dertig eeuwen. Red. P.A.M. Geurts ... [et al.]. Horst : St. Gelders Overkwartier, 1986. p.
ISBN 90 71606 01 5

p.115-139 geschiedenis
p.161-174 verordeningen van kerkelijke en wereldlijke overheid tav ontspanning; naleving

signatuur
9309
c11
Horst

trefwoorden
carnaval(Nederland, Limburg, Horst)
societeit
vermaak
zondag heiliging
vastenavond
dansen