Home Databanken VTB

Mediahypes en moderne sagen : sterke verhalen in het nieuws. Red. Peter Burger, Willem Koetsenruijter
Bundel n.a.v. de conferentie "Sterke verhalen: mediahypes en moderne sagen" op 23 oktober 2003 aan de Universiteit Leiden georganiseerd door de PraktijkStudie Journalistiek & Nieuwe Media. Leiden : Stichting Neerlandistiek Leiden, 2004. 153 p.
ISBN 90 807276 5 2

signatuur
3985
I
Mediahypes

trefwoorden
volksverhaal
moderne sage
media
massahysterie