Home Databanken VTB

Dagevos, Jaco, Jurjen Iedema, Roelof Schellingerhout. Gescheiden werelden? De etnische signatuur van vrijetijdscontacten van minderheden. In: Sociologie: 1:1 (2005) 52-69

signatuur
S 132

trefwoorden
vrijetijdsbesteding(Nederland)
etniciteit
integratie
allochtoon

auteur
Dagevos, Jaco, Jurjen Iedema, Roelof Schellingerhout