Home Databanken VTB

Zeijden, Albert van der. Erfgoedkunst of massacultuur? Volkskunst in een nieuwe jas. In: Levend erfgoed: 2:1 (2005) 8-12

signatuur
L 185

trefwoorden
volkskunst
erfgoed
massacultuur

auteur
Zeijden, Albert van der