Home Databanken VTB

Harthoorn, P.A. Baarsdorp; heerlijkheid, Poeldorp, Monument; de geschiedenis van een gehucht in de gemeente Borsele. Goes : Heemk.kr., De Bevelanden, 1988. p.
ISBN 90 70298 18 X

signatuur
9309
c9
Baarsdorp

trefwoorden
boer(Nederland, Zeeland, Baarsdorp)
huis
boerenhuis
inventaris

auteur
Harthoorn, P.A.