Home Databanken VTB

Beersum, Ineke van. Mechanisme van mondelinge overlevering : verkennend onderzoek aan de hand van de ballade 'daar zou er een magetje vroeg opstaan'
Werkstuk in het kader van de werkgroep Onder de Groene Linde. [S.l.] : [s.n.], 2004. 27 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
2 c 20e
Beersum

trefwoorden
ballade(Nederland)
lied

auteur
Beersum, Ineke van