Home Databanken VTB

Ammerlaan, Renate. Want al was zijn huid ook zwart, Teêrgevoelig was zijn hart.' : beeldvorming over zwarten en slavernij in kinderboeken, 1840-1863
Doctoraalscriptie Geschiedenis, Faculteit der Letteren VU Amsterdam 2004. Amsterdam : [eigen beheer], 2004. 160 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3905
2.2
Ammerlaan

trefwoorden
neger(Nederland)
slavernij
kinderboek
representatie
beeldvorming
stereotype

auteur
Ammerlaan, Renate