Home Databanken VTB

Meertens, P.J. Everardus Egidius Gewin (Abkoude, 1 mei 1879-Baarn, 5 januari 1961)
Overdruk uit Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden ((1961-1962) 89-94. Leiden : Brill, 1962. 6 p.
ISBN ontbreekt

trefwoorden
Gewin, Everardus Egidius(Nederland)
etnologie
volkskunde

auteur
Meertens, P.J.