Home Databanken VTB

Waals, J. D. van der . Praehistorie en mythevorming
Inaugurele rede Utrecht. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1969. 32 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3900
III.1
Waals

trefwoorden
prehistorie
mythe
cultuur
ideologie
geschiedenis

auteur
Waals, J. D. van der