Home Databanken VTB

Stad van het Noorden : Groningen in de twintigste eeuw. Red. Maarten Duijvendak, Bart de Vries. Assen : Van Gorcum, 2003. 652 p.
ISBN 90 232 3984 9

signatuur
9309
c 1
Groningen/Stad

trefwoorden
feest(Nederland, Groningen, Groningen)
vermaak
bevrijdingsfeest
ontzet
sport
religiositeit