Home Databanken VTB

Morsman, Marieke. Volkszangdag : broederlijke verbanning van het straatlied?
Bachelor-eindwerkstuk Muziekwetenschap Universiteit Utrecht. Utrecht : [Eigen beheer], 2004. 34 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3978
1 c 20e
Morsman

trefwoorden
lied(Nederland)
zingen
volkszang
schoollied

auteur
Morsman, Marieke