Home Databanken VTB

Bruijn, Johan de. Over de waarde van volkscultuur. Twintig jaar Nederlands Centrum voor Volkscultuur. In: Alledaagse dingen: 10:4 (2004) 11-15

Samenvattingen van de lezingen gehouden op de Nationale Volkscultuurdag 2004

signatuur
A 021

trefwoorden
volkscultuur
volkskunde
etnologie
erfgoed
massacultuur
toerisme

auteur
Bruijn, Johan de