Home Databanken VTB

Reus, Hanne. Het dubbelpaspoort van Kwakoe : multiculturalisme en Surinaams activisme in het Kwakoe Zomer Festival
Doctoraalscriptie Culturele Antropologie/Sociologie der Niet-Westerse Samenlevingen, Universiteit van Amsterdam. Amsterdam : [eigen beheer], 2004. 131 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3940
2.3 c7
Reus

trefwoorden
feest(Nederland, Noord-Holland, Amsterdam)
Kwakoe
multicultureel
identiteit
voeding

auteur
Reus, Hanne