Home Databanken VTB

Haverkort, Frank, Rinze van der Lei, Lieuwe Noordam. Eigen-wijs : liedbundel voor het basisonderwijs. 7e dr.. Born : Stichting ter bevordering van de Muzikale Vorming (SMV), 2005. 352 p.
ISBN 90 804971 1 8

signatuur
3978
3.2 c 20e
Haverkort

trefwoorden
schoollied(Nederland)
lied

auteur
Haverkort, Frank, Rinze van der Lei, Lieuwe Noordam