Home Databanken VTB

Schotel, G.D.J. Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes, van de vroegste tijden tot het einde der 18e eeuw
2 dl. in 1 band. Haarlem : Kruseman & Tjeenk Willink, 1874. xv, 304; viii, 334 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3981
I
Schotel

trefwoorden
volksboek
almanak
lied
volksverhaal
sage
sprookje

auteur
Schotel, G.D.J.