Home Databanken VTB

Drs P. [pseud. van H.H. Polzer]. Toenemend feestgedruis : de beste gedichten van Drs. P. [Samenst. C.L. van der Pluijm]. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2004. 310 p.
ISBN 90 388 1427 5

signatuur
3978
11.1 c 20e
Drs P.

trefwoorden
lied(Nederland)
gedicht
Drs P.
Polzer, H.H.

auteur
Drs P. [pseud. van H.H. Polzer]