Home Databanken VTB

Het monster van de oorlog : Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog. Samengest. en ingel. door Rob Kammelar, Jacques Sicking, Menno Wielinga. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2004. 367 p.
ISBN 90 388 0020 7

signatuur
3978
6.1 c 20e
Monster

trefwoorden
lied(Nederland)
oorlog