Home Databanken VTB

Rijn, Marieke van. "Zinnekes" : drie talen, twee culturen, één identiteit. Een studie naar de etnische identiteitsconstructie van Brusselse allochtone jongvolwassenen die bicultureel/drietalig onderwijs gevolgd hebben
Doctoraalscriptie Katholieke Universiteit Nijmegen. [Brussel] : [Eigen beheer], 2002. 135 p.
ISBN ontbreekt

signatuur
3905
2.3.6 c13
Rijn

trefwoorden
etniciteit(België)
identiteit
allochtoon
cultuur

auteur
Rijn, Marieke van