Home Databanken VTB

Jansz, Ernst, Henny Vrienten. Dit is alles : de teksten van Doe Maar en andere stukken. Amsterdam : Nijgh & Van Ditmar, 2000. 150 p.
ISBN 90 388 3696 1

signatuur
3978
11.2 c 20e
Doe Maar

trefwoorden
popmuziek(Nederland)
Doe Maar

auteur
Jansz, Ernst, Henny Vrienten