Home Databanken VTB

Heijden, Maria Petronella Ciska. Huwelijk in Holland : stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht, 1550-1700
Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Amsterdam : Bert Bakker, 1998. 367 p.
ISBN 90 351 2005 1

signatuur
3940
1.4 c
Heijden

trefwoorden
huwelijk(Nederland)
sexualiteit
rechtspraak
trouwbelofte
bruiloft
verbod

auteur
Heijden, Maria Petronella Ciska