Home Databanken VTB

Schoonhoven, Gertjan. Houd Oranje boven en de troep eronder. De geschiedenis van de nationale feestdag Koninginnedag. in : De monarchie : staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje. Samenst. en inl. door Remco Meijer, H.J. Schoo. 137-167. Amsterdam : Prometheus, 2002. 280 p.
ISBN 90 446 0066 4

signatuur
3920
1
Monarchie

trefwoorden
koninginnedag(Nederland)
vermaak
civilisatie
beschavingsoffensief

auteur
Schoonhoven, Gertjan