Home Databanken VTB

De monarchie : staatsrecht, volksgunst en het Huis van Oranje. Samenst. en inl. door Remco Meijer, H.J. Schoo. Amsterdam : Prometheus, 2002. 280 p.
ISBN 90 446 0066 4

signatuur
3920
1
Monarchie

trefwoorden
monarchie
koningshuis
koninginnedag
representatie
media
verbeelding